Vakgroep Talen / Nederlands
Thuis
Basiswoordenschat
Oefeningen
Links
HEC Liège

 

Voor de hieronder aangeboden oefeningen wordt gebruik gemaakt van de woordenschat uit het Basiswoordenboek Nederlands (P. de Kleijn & E. Nieuwborg, Wolters Leuven) *.
* met uitzondering van de grammaticale termen die in de eerste grammaticale oefening voorkomen en van bepaalde woorden die duidelijk aan het Frans zijn ontleend.

Grammaticale oefeningen


- Grammaticale termen 1

- Adjectieven1
- Adjectieven2
- Artikels1
- Artikels2
- Comparativus 1
- Demonstratieven1
- Demonstratieven2
- Diminutieven1
- Futurum1
- Genus1
- Hangen,leggen,steken,zetten1
- Hangen,liggen,staan,zitten1
- Het uur
- Hoofdtijden 1
- Hoofdtijden 2
- Hulpwerkwoorden (hebben of zijn) 1
- Hulpwerkwoorden (hebben of zijn) 2
- Imperativum1
- Laten of doen
- Modale hulpwerkwoorden1
- Negatie1


- Negatie2
- Onbepaalde woorden
- Orthografie1
- Passivum 1
- Passivum 2
- Participium perfectum 1
- Participium perfectum 2
- Persoonlijke voornaamwoorden1
- Persoonlijke voornaamwoorden2
- Pluralis1
- Pluralis2
- Pluralis3
- Pluralis4
- Possessieve pronomina1
- Presens1
- Presens2
- Presens en partikels1
- Presens en partikels2
- Preteritum 1
- Preteritum 2
- Preteritum 3
- Preteritum en partikels 1
- Reflexieve pronomina


- Relativa 1
- Superlativus1
- Te + infinitief
- Voegwoorden 1
- Voornaamwoordelijke bijwoorden 1
- Voornaamwoordelijke bijwoorden 2
- Voornaamwoordelijke bijwoorden 3
- Zelf of zelfs