Vakgroep Talen / Nederlands
Thuis
Basiswoordenschat
Oefeningen
Links
HEC Liège

 

Voor de hieronder aangeboden oefeningen wordt gebruik gemaakt van de woordenschat uit het Basiswoordenboek Nederlands (P. de Kleijn & E. Nieuwborg, Wolters Leuven) *.
* met uitzondering van de grammaticale termen die in de eerste grammaticale oefening voorkomen en van bepaalde woorden die duidelijk aan het Frans zijn ontleend.

Lexicale oefeningen


- Antoniemen 1(adjectieven)
- Antoniemen 2 (adverbia)
- Collocaties1
- Collocaties2
- Kruiswoordraadsel1
- Kruiswoordraadsel2
- Partikels
- Partikels2
- Partikels3
- Semantische groep1 (substantieven)
- Synoniemen1 (adjectieven)
- Synoniemen2 (adverbia)

- Telwoorden